ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Υπηρεσίες Εισαγωγών- Εξαγωγών

Η εταιρεία μας που προσπαθεί για την συνέχεια της εισαγωγής και εξαγωγής στις Βαλκανικές χώρες και έχει ένα ισχυρό δίκτυο με την υποστήριξη των πρακτορείων μας, με το δυναμικό προσωπικό της στοχεύει να ανεβάσει σε υψηλότερα σημεία το επίπεδο ποιότητας και να κάνει πιο τεχνολογικό και γρήγορο το εφοδιασμό.

Υπηρεσίες Εκτελωνισμού

Οι υπηρεσίες εκτελωνισμού μας, με το προσωπικό της που έχει εμπειρία από το παρελθόν και εξασφαλίει την συνέχεια, προχωράνε με τον ταχύτερο τρόπο και τα πιο ισχυρά βήματα.

Υπηρεσίες Μερικώς Μεταφοράς

Αυτές οι υπηρεσίες μας θα είναι πιο χρήσιμες για να μοιραστούν οι πελάτες μας τα έξοδα επειδή σήμερα το κόστος είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του πελάτη μας, για τον λόγο αυτό αναπτύξαμε τον εαυτό μας με τα σημαντικά βήματα στον τομέα αυτό. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα λάβετε μια πολύ ποιοτική και επαγγελματική υπηρεσία στις υπηρεσίες μερικώς μεταφοράς μας. Για’σας σκεφτόμαστε πάντα το καλύτερο.

Υπηρεσίες Forwarder

Η Μεταφορική ΚΟΖΑ που προσπαθεί να είναι η πιο αξιόπιστη εταιρεία για εσάς, αιτείται και στοχεύει να είναι η μεταφορική εταιρεία που πρέπει να πάρετε πρώτη στις φορτώσεις σας. Σας παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες για να μεταφέρουμε με τα οχήματά μας τα εμπορεύματά σας με την πιο ασφαλή και γρήγορη παράδοση υπό τον έλεγχο της εταιρείας μας.

Μεταφορές Κρεμαστών Υφαντουργικών Προϊόντων

Αυτές τις υπηρεσίες μας, μέσω των κρεμαστών συστημάτων στα οχήματά μας για τα υφαντουργικά προϊόντα, ως πλήρως και μερικώς σας παρέχουμε, με σκοπό την πιο ασφαλή και επιμελή μεταφορά των εμπορευμάτων σας.